Gegevensbescherming

Privacybeleid

Privacy beleid avantal.nl

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacy beleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2021.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Avantal.nl gevestigd aan de Baken 83, 9732BD Groningen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die avantal.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met avantal.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan avantal.nl gerelateerde domeinen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of avantal.nl klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je avantal.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met avantal.nl, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

 

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

 

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

 

Gegevens voor het verwerken van een bestelling van iemand anders, waarbij jouw adres het bezorgadres is

Wanneer iemand een product direct naar jou verstuurt, krijgen wij van diegene jouw naam- en adresgegevens. Die gegevens heeft avantal.nl nodig om de bestelling te kunnen bezorgen. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan een bestelling 7 jaar bewaren.

 

Gegevens over jouw contact met de klantenservice

Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en IG. Je telefoonnummer in je klantaccount kunnen we daarbij gebruiken om je te herkennen als je onze klantenservice belt. Daardoor kunnen onze klantenservicemedewerkers je meteen helpen.

We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons en met onze verkooppartners bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via IG of Facebook, worden de berichten maximaal 6

 

Social media

Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen op avantal.nl artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Avantal.nl krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacy beleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

 

Distributie- en logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL , BPost en Dynalogic. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam, en bezorgadres, factuuradres en e-mailadres. Wanneer je dat bij het plaatsen van je bestelling hebt aangegeven, krijgen logistieke partners ook jouw telefoonnummer. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren, om je op de hoogte te houden van het bezorgmoment en je de mogelijkheid te geven om eventueel van aanvullende diensten van deze logistieke partners gebruik te maken (zoals een ander afleveradres).

 

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;

 • het ondersteunen bij onze klantenservice;

 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;

 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;

 • het ondersteunen bij het personaliseren van onze marketingboodschappen en het leveren van een optimale winkelbeleving;

 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;

 • het ondersteunen bij het faciliteren van telefonisch contact tussen jou en zakelijke verkooppartners;

 • het ondersteunen bij het doen van onderzoeken en analyses om onze dienstverlening te verbeteren.

 

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

 

 

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. Avantal.nl zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met de ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

 

 

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je account.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij onze klantenservice aangeven dat je niet langer post van ons wilt ontvangen. Ook kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn en/of je particuliere verkoopaccount, indien van toepassing, niet in de zogenoemde ‘vakantiestand’ staat (dit kun je in je verkoopaccount aanpassen). Ook kunnen we dit verzoek niet inwilligen als we op grond van de wet je persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek. Bijvoorbeeld indien er met je account is gefraudeerd. Nadat je 7 jaar niet meer bij ons inlogt, verwijderen wij al jouw gegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met ons.

 

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop avantal.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons

cookie statement AVANTAL.NL

AVANTAL.NL (waaronder wordt verstaan AVANTAL.NL en AVANTAL.NL) maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar website(s), waaronder www.avantal.nl.
Vanzelfsprekend willen wij jouw privacy waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek aan de AVANTAL.NL Website optimaliseren. Daarom achten wij het van belang dat je weet hoe, waarom en welke cookies wij gebruiken. Hieronder volgt een uitleg over het gebruik van cookies door AVANTAL.NL.

 

wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij jouw bezoek van de AVANTAL.NL Website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de AVANTAL.NL Website terugsturen.

 

wat zijn de overige technieken?

JavaScripts en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Vrijwel alle bestaande websites en apps maken gebruik van cookies en overige technieken. Door cookies en andere technieken te gebruiken, zorgt AVANTAL.NL er bijvoorbeeld voor dat:

 • het surfen op de AVANTAL.NL Website  makkelijker en prettiger voor je wordt

 • je bij het gebruik van de AVANTAL.NL Website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren

 • we je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden

 • we kunnen bijhouden hoe de AVANTAL.NL Website worden gebruikt en waar deze nog verbetering behoeven

 • we kunnen bijhouden hoe vaak een advertentie wordt getoond

 

toestemming

AVANTAL.NL maakt alleen gebruik van cookies en andere technieken voor zover je hier vooraf toestemming voor hebt verleend. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kun je je toestemming voor cookies altijd weer intrekken. Mocht je helemaal geen cookies willen ontvangen, dan kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Let er wel op dat sommige functionaliteiten dan worden uitgeschakeld. Je kunt nog wel de AVANTAL.NL Website raadplegen voor informatie over onze acties en producten. Ook kun je de instellingen van jouw internetbrowser zodanig aanpassen, dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Verderop in dit Cookie Statement wordt dit nader uitgelegd.

 

welke cookies gebruiken wij?

AVANTAL.NL maakt gebruik van verschillende cookies. Hieronder volgt een toelichting op de cookies die door ons gebruikt worden en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

functionele of noodzakelijke cookies
 

Functionele of noodzakelijke cookies helpen de AVANTAL.NL naar behoren te functioneren. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • Jouw voorkeuren, zoals taal, locatie en het gewenste aantal te tonen zoekresultaten worden opgeslagen. Ook onthouden deze cookies bijvoorbeeld de artikelen die je in het winkelmandje plaatst en informatie die je in (bestel)formulieren opneemt;

 • Jouw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je de AVANTAL.NL Website optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;

 • Je de mogelijkheid hebt jouw inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist. Het is dan ook niet mogelijk om je voor deze cookies af te melden.

 

analytics
 

AVANTAL.NL maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de AVANTAL.NL Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt AVANTAL.NL inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de AVANTAL.NL Website gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de AVANTAL.NL Website  worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de AVANTAL.NL Website optimaal werken.
AVANTAL.NL verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar AVANTAL.NL Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres

 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm

 • vanaf welke pagina je op de AVANTAL.NL Website bent gekomen

 • wanneer en hoe lang je de AVANTAL.NL Websites en/of AVANTAL.NL App bezoekt of gebruikt

 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de Avantal.nl website

 • welke pagina's je bezoekt op de AVANTAL.NL Website en welke schermen van de AVANTAL.NL je bekijkt

 

Door je gedrag op onze marketinguitingen en websites te analyseren kunnen we onze website en aanbiedingen beter op je persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om onder andere je persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens en accountgegevens (en met jouw toestemming) gegevens van andere partijen. Denk aan:

 • bekeken pagina’s op onze websites

 • volgorde van artikelen op artikeloverzicht pagina’s

We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van je gedrag. Hiervoor kijken we naar jouw (re)actie.

 

sociale media cookies van derden

Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van berichten en het bekijken van video's via social media.
Via de Avantal.nl websitewordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest. Met behulp van deze sociale media cookies kun je informatie op de AVANTAL.NL Websites en App met anderen delen c.q. aanbevelen. Kom je op een webpagina terecht waarop een sociale media button staat afgebeeld en je klikt daarop, dan worden er door die sociale media partij cookies op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Met deze cookies wordt onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres verzameld.
Via de Avantal.nl website worden video’s getoond die afkomstig zijn van derden, waaronder bijvoorbeeld YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Ook kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, zijn nadere voorwaarden van die partijen van toepassing. AVANTAL.NL is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van derden. AVANTAL.NL verwijst naar de voorwaarden van de volgende partijen: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest.

 

advertentiecookies

Met deze cookies houdt AVANTAL.NL bij hoeveel en welke advertenties je hebt gezien van AVANTAL.NL en/of van derden die via de Avantal.nl website worden getoond.
AVANTAL.NL maakt op de Avantal.nl websitegebruik van zogenaamde re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Op die wijze kunnen wij interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen aan jou doen. Om dit te kunnen doen, plaatst AVANTAL.NL cookies die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de Avantal.nl website te volgen en een profiel van jouw surfgedrag in kaart te brengen. Op basis van dit profiel kan AVANTAL.NL gepersonaliseerde advertenties aan jou tonen op websites van derden. Omgekeerd zijn er andere partijen, zoals mediabureaus en advertentienetwerken, die advertenties plaatsen op de AVANTAL.NL Websites en AVANTAL.NL App. Daarbij plaatsen zij advertentie cookies via de AVANTAL.NL Websites en AVANTAL.NL App.

 

Website en app aanbevelingen, voorkeuren en interesse cookies

Dit zijn cookies die voorkeuren en interesses op basis van jouw websitebezoek en app-gebruik onthouden. Op basis hiervan passen wij voor jou bij het volgende bezoek soms de inhoud van de AVANTAL.NL Website aan.

 

uitlezen informatie zonder cookies

Buiten het plaatsen van cookies, leest AVANTAL.NL ook informatie uit jouw browser en mobiele apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Zodoende verzamelt AVANTAL.NL (technische) eigenschappen van jouw computer of mobiele apparaat en door jou gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Deze informatie wordt door AVANTAL.NL gebruikt om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

 

jouw cookie instellingen.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de gegevens die we van je verzamelen. Je kunt zelf aangeven wat we van je mogen volgen. Door voor het standaard of voor het persoonlijke cookie-pakket te kiezen. Wanneer je geen keuze hebt gemaakt en gebruik blijft maken van de AVANTAL.NL website ga je akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties. Je kunt je instellingen later altijd nog wijzigen. Je cookie instellingen aanpassen kan via de volgende link.

 

browserinstellingen en verwijderen van cookies

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, dan kun je jouw browserinstellingen daarop aanpassen. In dat geval krijg je een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn ook verwijderen.
De door jou gegeven toestemming aan AVANTAL.NL voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je bovendien te allen tijde intrekken door jouw browserinstellingen daarop aan te passen, zodanig dat jouw browser geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de AVANTAL.NL Website niet of niet goed meer werken.

Hoe je je browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Onderstaand is één en ander stapsgewijs uitgelegd.

cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen' aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

cookies verwijderen in Safari

Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar "Privacy" en klik op "Remove All Website Data". Je kunt ook op "Details" klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

 

overzicht van cookies geplaatst door AVANTAL.NL

wijzigingen

Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de AVANTAL.NL  bekend worden gemaakt.

© AVANTAL.NL june 2021