Pollen en allergie

Informatie voor mensen met allergieën die advies zoeken, uitgelegd op een eenvoudige en begrijpelijke manier

Hooikoorts veroorzaakt door pollen wordt ook wel " rhinitis " of allergische loopneus genoemd.

 

Bij mensen met allergie veroorzaken het stuifmeel van bepaalde planten een allergische reactie.

De meest voorkomende symptomen zijn: 

  • een verstopte neus

  • stromende loopneus

  • rode, jeukende en meestal tranende ogen

  • constante drang om te niezen

  • en een tintelende jeuk in de luchtwegen

Naast de allergische rhinitis veroorzaakt door rhinitis, is er vaak een 

ontsteking van het bindvlies, een bijreactie van conjunctivitis .

Als beide reacties op het stuifmeel tegelijkertijd optreden, wordt dit allergische rhinoconjunctivitis genoemd .  

dr_edited.png

Dr. Rüdiger Wahl

Allergie expert & auteur

Allergiedeskundige, onderzoeker en voormalig lid van de CIA (Cillegium internationale Allergologicum)

Met meer dan 40 jaar ervaring in allergieonderzoek

freier Redner Hochzeit Bremen 3.jpg

Christian Ellmers

CEO avantal.de & auteur

Oprichter Ellmers & Partner GmbH

Aandeelhouder en ondernemer

 

Wat zijn pollen/ is stuifmeel

Een pol/ stuifmeel is een cel met mannelijk genetisch materiaal, dat essentieel is voor de voortplanting van de zaadplanten.

Het wordt van de ene plant afgegeven en door insecten of de wind op een andere plant overgedragen.

De deeltjesgrootte van het stuifmeel is> 10 µm. (1 micrometer = 10 hoog -6 meter).

Pollen auf der Wiese

Wat zijn graspollen

De grassen zijn bijvoorbeeld timothy (Phleum pratense), Dactilis glomerata, Lolium perenne etc. maar ook roggestuifmeel, dat net als de andere grassen tot de botanische groep van zoete grassen behoort.

Hier spreekt men van een kruisreactie tussen rogge en grassen.

 

Wat heeft stuifmeel met allergieën te maken?

Het stuifmeel, vooral dat van de grassen, bomen maar ook de kruiden, zijn zeer belangrijke oorzaken van allergische ziekten bij degenen die op het stuifmeel reageren.

Allergieën tegen de zojuist genoemde planten komen vrij vaak voor.

Naast huisstofmijten zoals Dermatophagoides pteronyssinus, is stuifmeel de grootste oorzaak van allergieën bij mensen. Het is vooral het stuifmeel van de groene planten.

Allergieën voor bloempollen of het stuifmeel van kleurrijke planten zijn vrij zeldzaam. Mocht dat wel het geval zijn dan komt het voor bij bloemisten en tuinders die in direct contact staan ​​met de bloemen en dus ook met het stuifmeel.

Coniferen zijn ook wijdverbreide bronnen van stuifmeel, maar ze zijn slechts zwak of helemaal niet allergeen.

Pollen-Park-Bäume

Welke bomen veroorzaken allergieën?

In het geval van bomen zijn dit de belangrijkste triggers:

  • Berk

  • Els

  • Hazelaar

  • Es

  • De beuk en de eik hebben de neiging om een ​​ondergeschikte rol te spelen.

 
 

Welke kruiden veroorzaken allergieën?

In termen van kruiden is het het stuifmeel van bijvoet. de weegbree en voor een relatief korte tijd, dat van ambrosia (ambrosia, ambrosia) triggers tot allergieën. Brandnetelpollen spelen hier een ondergeschikte rol.

Kräuter und Allergie
 

In welk seizoen is de pollenbelasting bijzonder hoog?  

Het stuifmeel ' vliegt' rond op verschillende tijdstippen. De stuifmeelallergie-patiënt moet zich vertrouwd maken met een stuifmeelkalender waarin de stuifmeelvluchttijden van de betreffende planten staan ​​vermeld.

Stuifmeel kalender

We hebben hier bijvoorbeeld een pagina gelinkt die zo'n pollenkalender biedt:

https://pollennieuws.nl/pollenkalender/

​Mensen met een allergie kunnen ook een pollendagboek bijhouden, waarin staat waar en wanneer allergische symptomen optraden. Dit maakt het ook gemakkelijker voor de allergoloog om het allergeen beter te isoleren voor een passende behandeling.

 

Mensen met een allergie voor berkenpollen moeten ook op bepaalde voedingsmiddelen letten, maar daarover later in een ander hoofdstuk meer

Pollen und Allergie Kalender

Het begint vroeg in het jaar met boompollen zoals dat van de hazelaar, de berk waarna gevolgd door graspollen, zoals timotheegras in juni en kruidenpollen zoals bijvoet en ambrosia tot november.

 

Mensen die allergisch reageren zijn niet vanzelfsprekend allergisch voor alle pollen.

Het is mogelijk om op slechts 1 soort stuifmeel te reageren met allergische symptomen.

 

Een paar jaar geleden werd er gezegd dat mensen met een allergie voor pollen niet zoveel lijden als het regent. Echter de bijzonder agressieve allergenen die door de regen uit het stuifmeel zou worden gewassen blijven toch zijn allergische symptomen vertonen, zelfs als het regent, zoals hooikoorts en bronchiale astma.

 

Bij het onderzoeken van stuifmeel onder een elektronenmicroscoop bleek dat het tevens verontreinigd was met chemicaliën uit de uitlaatgassen van industriële auto's en dieselroet. Aangenomen wordt dat het stuifmeel zo verontreinigd is met milieuverontreinigende stoffen, de allergenen gemakkelijker reageren en dus het slijmvlies van de neus binnendringt en vervolgens de bijbehorende symptomen veroorzaakt, zoals rhinitis (hooikoorts)

Onderzoek naar met ozon verontreinigd pollen, dat ik samen met collega's uitvoerde, toonde aan dat de concentratie van een belangrijk allergeen in grassen, Phl p 5, was toegenomen als gevolg van de blootstelling aan ozon in vergelijking met graspollen dat niet zo sterk was verontreinigd met ozon. .

Dit moet opnieuw worden gezien in de context van klimaatverandering (verhoogde ozonverontreiniging in de lucht).

 
 
 

Waar en wanneer is de pollenbelasting bijzonder hoog?

Op het platteland komen de meeste pollen overdag voor.

In de grote stad komen de hoogste pollenconcentraties pas 's avonds rond 20.00-21.00 uur voor.

Stuifmeel dat 's ochtends vrijkomt, wordt' s middags hoog de lucht in gedragen en daalt vaak in de late namiddag enkele kilometers verderop neer.

Daarom adviseren wij mensen met een allergie die in de steden wonen hun ramen, vooral 's avonds gesloten te houden.

Pollenfeld

Je kunt ook denken aan pollenroosters die de ramen afschermen en in de auto aan pollenfilters op de airco. 

Maar hou dan tevens je (dak)ramen gesloten houden als het stuifmeel rondvliegt. Studies hebben aangetoond dat, volgens deskundigen, mensen met een allergie achter het stuur een veiligheidsrisico vormen. Mensen met een allergie hebbenn 30% hoger risico op ongevallen dan niet-allergische mensen. Er werd zelfs vastgesteld dat er tijdens het pollenseizoen meer ongelukken gebeuren dan tijdens het "laag" pollenseizoen. Maar dit is nog niet systematisch onderzocht.

Hoe herken je welk stuifmeel er momenteel in de lucht is?

Het stuifmeel wordt uit de lucht opgevangen via stuifmeelvallen die zich op gebouwen bevinden door het aan een soort plakband te plakken en kan zo na een speciale kleuring met een elektronenmicroscoop worden geïdentificeerd. Elk stuifmeel heeft zijn eigen structuur en kan dus gemakkelijk worden geïdentificeerd. Dit speelt ook een grote rol voor allergiebedrijven die het zuivere stuifmeel kopen bij relevante bedrijven, zoals Allergon Zweden, voor de vervaardiging van hun preparaten. Een zeer hoge zuiverheid is vereist, zoals u zich gemakkelijk kunt voorstellen.

 

Wat voor soort mensen zijn er in de lucht?

Je moet er rekening mee houden dat één rogge tak 4,2 miljoen stuifmeelkorrels bevat. Een middelgrote hazelnootstruik heeft 600 miljoen pollen. In Midden-Europa zijn er bijvoorbeeld gemiddeld 27.000 stuifmeelkorrels per cm2. Stel je een veld voor met rogge en dan de hoeveelheid stuifmeel, het is moeilijk te vatten.

 

Zweeds onderzoek toonde aan dat pasgeborenen die tijdens het berkenpollenseizoen werden geboren, meer kans hadden op allergieën voor berkenpollen dan pasgeborenen die op andere momenten van het jaar werden geboren. De reden voor dit fenomeen is nog volkomen onbekend.

 
 
 

Allergie en vakantie, waar moet u op letten?

Wanneer u op vakantie gaat, moet u zich ervan bewust zijn dat er zogenaamde kruisreacties kunnen zijn. Dat wil zeggen dat er verschillende planten dezelfde allergenen hebben. Iemand met een allergie voor Es pollen moet niet vergeten dat er een kruisreactie is op stuifmeel van olijfbomen, wat bijvoorbeeld in Griekenland veel voorkomt. Mensen met een allergie voor Es pollen kunnen ook allergische reacties vertonen tijdens de vlucht van het stuifmeel van de olijfboom, bijvoorbeeld in Griekenland terwijl ze op vakantie zijn. Beiden behoren tot de botanische groep van Oleacaen, net als de sering. In een ander hoofdstuk zal ik het fenomeen kruisreactie behandelen.

Allergiker Urlaub

Mensen met een allergie voor berkenpollen kunnen al allergische reacties vertonen in een warme winter in december, omdat het hazelaarstuifmeel al vliegt en er een kruisreactie is tussen berk en hazelaar maar ook met de els.

Dus, als je het zo zou zien is stuifmeel de grootste luchtvervuiler. Zo heftig als dit gesteld is is wellicht wat overdreven, maar mensen met een stuifmeelallergie worden blootgesteld aan zeer hoge concentratie. Gelukkig zijn er medicijnen die effectief genoeg zijn om dit te verlichten. Dit zal in een ander hoofdstuk vertellen.

 

Je kunt stellen dat er landspecifieke pollen / planten zijn. In Scandinavië is dat die van de berk, in de VS die van de ambrosia, in mediterrane landen die van het glaskruid (Parietaria) en de olijfboom, in Japan die van de ceder en in Duitsland die van de grassen, vooral rogge. Van al deze worden mensen met atopische mensen (allergieën worden overgeërfd) het meest getroffen.